Träff med Parick

Posted on

Hade en handledningsträff med Patrick i onsdags. Här diskuterade vi min fågeställning. Efter en hel del bollande fram och tillbaka så mynnade det ut i att jag skulle fördjupa mig i D-Command bordet och se om det finns något där man kan göra. Att undersöka hur de på SVT jobbar med bordet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s