Vi i femman

Posted on

Sitter i skrivande stund i matsalen på SVT.  Förmiddagen har mestadels bestått av en mindre genomgång av olika signal signal system. Främst “Madi” (Multichannel Audio Digital Interface),  som i detta fallet används för att skicka ljudinformation från och till olika stationer.

Då detta är ganska nytt för mig så kan jag såklart inte så mycket om det men eftersom detta är något som man arbetar med dagligen här så kommer jag nog att få tillfälle att lära mig mer om ämnet.

Idag har i alla fall riggningen inför “Vi i femman” börjat som ska produceras nästa vecka. För min del har det mest varit att fråga och prata om hur saker och ting görs. Jag känner inte att jag kan bidra med så mycket utan vill mest iaktta och till en början lära mig hur saker funkar genom att se dem jobba med det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s