Intervjufrågor till nästa vecka

Posted on Updated on

Intervjufrågor

Vad är ditt namn?
Vad har du för bakgrund? (utbildning tidigare anställning)
Vad har du för roll på SVT?
Hur länge har du jobbat på SVT?
————–
Hur ser en “normal” produktion ut för er på ljud?
Finns det något du skulle vilja ändra på?
Finns det något återkommande problem som stör flödet?

Hur kreativt känner du att du får jobba?
Skulle du vilja jobba mer kreativt?
Hur skulle ni kunna nå det?

Hur upplever du kommunikationen mellan sektionerna på SVT?
Rob bridgett pyramid. Hur skulle din pyramid se ut?
Kan du känna att ljudet ofta kommer i andra hand? Inte prioriteras.

Måste vara bred! Vad anser du om randy Thoms teori om 33/33/33 (art, craft,social)
Hur ser den ut för er inom ljud idag? Stämmer det överens?

Slut.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s