Workshop

Posted on

SVT Workshop

Lite bilder från SVT workshopen idag.

Här diskuterades termerna “Quantified self ” (apparater som på något sätt samlar data om, till exempel, ditt träningsbeteende för att diu enkelt ska kunna optimera din livsstil) och “Internet of Things” (aparater som är kopplat till ett nätverk och har som främsta uppgift att skicka och ta emot olika data). Det diskuterades i olika grupper om hur detta kan appliceras på SVT för att få produktioner att flyta smidigare.

Jag har bett om att få sliden som de använde sig av på Workshopen och kommer att publicera den så fort jag får den.

Detta är den första av en serie workshops som kommer i på SVT. Nästa är den 15/5 och kommer att handla om olika sociala medier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s