Latest Event Updates

fas två, dag ett

Posted on

Första regelrätta dagen på SVT och första dagen på produktionsfasen.

Diskuterade min frågeställning med Jesper som är en av de som jobbar med ljudproduktionen på SVT i Malmö. Han kunde absolut känna igen sig i problemet. Generellt, tyckte han, så nonchaleras ofta ljudet. Det kan även hända att, för att spara resurser, tv team åker up på fältet utan en ljudtekniker då det enligt dem själva “bara ska sättas en mikrofon på den som ska intervjuas”. Då det i själva verket är mycket mer än så, så kan det hända att resultatet blir lidande. Det Alexander menar på är att de ofta inte tänker på störande ljud när de väljer inspelningsplats. Ljud av lastbilar som backar, flygplan som stör ut pratet, bilar som kör förbi är bara några få saker som ofta stör i en inspelning.

En stor del av dagen spenderade jag i ljudbearbetningsrummet tillsammans med Alexander som också ingår i ljudteamet.

Nu, dags att börja förbereda inför redovisngen!

Posted on

Snart påväg hem. En hel del nya saker att tänka på. Men har även haft en hel del “aha” upplevelser det mesta har att göra med kopplande och signalvägar.

Även fast jag inte har gjort något vidare praktiskt så tycker jag ändå dagen har varit väldigt produktiv., jag har fått mycket att tänka på och känner mig sporrad till att lära mig.

Nästa gång jag tar mig nr kommer vara i nästa vecka antagligen fredag då självs produktionen kommer äga rum.

Vi i femman

Posted on

Sitter i skrivande stund i matsalen på SVT.  Förmiddagen har mestadels bestått av en mindre genomgång av olika signal signal system. Främst “Madi” (Multichannel Audio Digital Interface),  som i detta fallet används för att skicka ljudinformation från och till olika stationer.

Då detta är ganska nytt för mig så kan jag såklart inte så mycket om det men eftersom detta är något som man arbetar med dagligen här så kommer jag nog att få tillfälle att lära mig mer om ämnet.

Idag har i alla fall riggningen inför “Vi i femman” börjat som ska produceras nästa vecka. För min del har det mest varit att fråga och prata om hur saker och ting görs. Jag känner inte att jag kan bidra med så mycket utan vill mest iaktta och till en början lära mig hur saker funkar genom att se dem jobba med det.

Icon

Posted on

Satt igår eftermiddag i Studio Netport och pluggade C-control bordet. Gör just nu en komplettering i Surround kursen som jag har kvar och kombinerar detta med att sätta mig in i bordets olika funktioner.

Gårdagen bestod av at hitta lättare sätt att skapa “Sends” och “Plugins” via bordet i stället för att använda sig av musen som jag i vanliga fall gör.

Idag kommer jag att repetera detta och gå igenom allt en gång till samt koppla olika plugins till bordets reglar i stället för att använda mig av det digitala interfacet.

Träff med SVT

Posted on

Idag träffade jag Annica Lövström, produktionschef, och Alexander Thörnqvist, Ljudtekniker, på SVT i malmö.

Vi didkuterade bland annat min frågeställning som i nuläget ligger någonstans i hur man frigör tid med hjälp av D-command bordet, deras mixerbord.
Kan man genom att använda sig av bordets kommandon spara in tid och på så vis skapa ett mer kreativt utrymme?

Då jag känner att jag inte har tillräckligt bra koll på hur och vad de jobbar med på SVT så kommer jag säkert att ändra frågeställning under produktinstiden. Min strävan är dock såklart att inte göra det utan ha en så klar fråga som möjligt då jag börjar där i mars.

För att komma in i deras arbetsätt lite tidiage kommer jag redan nästa vecka på onsdag ta mig ner och vara med att rigga inför “Vi i femman” som de producerar i studio på plats. Jag ska även vara med på produktionen som är först veckan efter.
På så vis hoppas jag kunna komma in en bit i deras arbetssätt.

Då, som det ser ut nu, mitt fokus kommer vara ljudbearbetning och en djupdykning i D-Command så har jag bokat ett par dagar i studio Netport på BTH för att plugga bordet. Då kommer jag att sitta med manualen samt olika projekt för att sätta mig in i bordets olika funktioner och kommandon.

Träff med Parick

Posted on

Hade en handledningsträff med Patrick i onsdags. Här diskuterade vi min fågeställning. Efter en hel del bollande fram och tillbaka så mynnade det ut i att jag skulle fördjupa mig i D-Command bordet och se om det finns något där man kan göra. Att undersöka hur de på SVT jobbar med bordet.

Kandidatarbetet

Posted on

Prelimenär arbetsplan för kanditatarbetet
Ola Bäckstörm
Digital Ljudproduktion

Mitt problemområde kommer antagligen att vara någonstans mellan fältinspelning av ljud till sändning i Tv. Detta kommer ske på SVT i Malmö.

Jag kommer att undersöka vägen mellan inspelning och sändning och försöka hitta något i processen som kan förbättras för att göra jobbet smidigare, lättare och/eller snabbare för ljudproducenterna.

Efter en snabb telefondiskussion med Annika Lövström, produktionschef på SVT i Malmö, så fick jag höra att det kunde vara en intressant undersökning då hon tror att fräscha ögon som kommer utifrån kan lättare hitta “problem” i produktionsledet än vad de som jobbar med det dagligen gör.

Jag kommer snart att åka ner till Malmö för att dels träffa Annika men också den som kommer vara min kontaktperson på ljudavdelning. Då hoppas jag att jag får mer kött på benen.

Den idén jag har är väldigt preliminär och kommer antagligen att ändras på något sätt. Men det är så här jag har tänkt nu i alla fall.